barbie mur mur
♥每個孩子不同,不能用同一套標準對待,但是愛要給的一樣多♥


barbie 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
barbie 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()晚上下班總習慣開電腦看看~

barbie 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()
barbie 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

  • Aug 08 Tue 2006 22:25
  • 蛻變

以為一切將走到盡頭...


準備了最壞的打算~~

barbie 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

自信芭比去哪了??


迷失了自我

barbie 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()